verftechnische gebreken

Tips van de vakman
Verftechnische gebreken. Een aantal voorbeelden.
Lid FOSAG/OnderhoudNL
Koninklijke Onderhoud NL, vereniging van (restauratie-) schilders, onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven.
Zekerheid en vakbekwaamheid

Als u een schilder of behanger zoekt, dan wilt u naast vakbekwaamheid ook de zekerheid dat het bedrijf zijn afspraken nakomt, een goed onderbouwde en duidelijke offerte uitbrengt en garanties biedt op kwaliteit van materialen en arbeid.

Arjan Schilders- en Wandafwerkingsbedrijf is zo'n onderneming en beschikt over vaktechnische diploma's.
Met een beroepservaring van meer dan 15 jaar bieden wij kwaliteitswerk.Kwaliteit, daar gaan we voor!
Wij zeggen altijd "Tussen goed en goed is een groot verschil". Daar bedoelen we mee dat er een groot verschil is tussen vaklieden in de branche. Wij letten op details en zijn kritisch op het eindresultaat. Dat kost vaak wat meer inspanning en tijd, maar het eindresultaat is er dan ook naar.
Verftechnische gebreken

Alles heeft een oorzaak.
U kunt topverf gebruiken maar zijn de omstandigheden verkeerd dan kunnen er rare dingen gebeuren.
Zo maar wat voorbeelden.


Ik heb afgeschilderd en nu zitten er allemaal doffe plekken op. Hoe kan dit?
- Product onvoldoende UV bestendig
- Onvoldoende ventilatie, vochtinslag
- Verkeerde verdunning

Ik heb geschilderd en er zitten plotseling allemaal kleine gaatjes in de verf.
- Grofporig hout (meranti)
- Onvoldoende gereinigde ondergrond
- Siliconen of wasverontreiniging

Ik heb een jaar geleden geschilderd
en nu laat de verf los.

- Spanningen in verfsysteem
- Vervorming ondergrond
- Vocht
- Te geringe verf elasticiteit enz.

Ik heb geschilderd en krijg nu zakkers in de verf.
- Onvoldoende oppervlakteverdeling
- Te dikke lagen aangebracht

Buitenschilderwerk
Ik heb geschilderd en er zitten craquelé effecten in.
- Onjuiste mengverhouden componenten
- Te bros verfsysteem (veroudering)
- Foutief verfsysteem

Ik heb geschilderd en de oppervlakte vertoont rimpels.
- Schroeien komt door te dik schilderen
- Onderliggende verflagen onvoldoende  
  gedroogd

Ik krijg schimmels op het verfwerk.
- Condens, inwatering
- slechte ventilatie

Help, mijn verf slaat door (bloeden)
- Roetdoorslag
- Bloedende houtsoorten (Merbau)
- Combineert niet met oude verfsysteem

Dit overzicht moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, omdat
soms de oorzaak te vinden is in de gevolgde werkwijze, soms in de ondergrond en soms in de voorbehandeling of door een combinatie van factoren.
Verf is een product met een ingebouwd alarmsysteem.
Dat klinkt gek, maar verf waarschuwt u voordat het echt mis gaat en bespaart u hierdoor kosten.
Schilderwerk is geen bouwtechnisch wondermiddel, het is echter wel een indicator. Laat uw verf los of komen er blazen in, dan is er een oorzaak aan te wijzen. Dit kan zijn lekkage, optrekkend vocht maar ook spanningsverschillen in verf, of verkeerde verfsystemen over elkaar heen enz.
TIP: test de vochtigheid van het hout voordat u gaat schilderen:
Plak een stukje plasticfolie op het hout. Als achter de folie condens ontstaat is het hout nog te vochtig om te schilderen.
Startpagina
Schilderen buiten
Schilderen binnen
Vraag & antwoord
Hout informatie
U heeft zelf geschilderd en
er gaat iets mis...