wie we zijn

Onderhoud aan bedrijfspand
De vakschilders- behangers
voor Heerhugowaard en omstreken
Verftechnisch advies

In die gevallen waarbij een standaard oplossing niet voorhanden is en dat er echt iets aan de hand is, kan door de goede samenwerking met de groothandel en verffabrikanten, de mogelijkheid worden geboden om een verftechnisch advies te laten samenstellen.

 
Zekerheid en vakbekwaamheid

Als u een schilder of behanger zoekt, dan wilt u naast vakbekwaamheid ook de zekerheid dat het bedrijf zijn afspraken nakomt, een goed onderbouwde en duidelijke offerte uitbrengt en garanties biedt op kwaliteit van materialen en arbeid.

Arjan Schilders- en Wandafwerkingsbedrijf is zo'n onderneming en beschikt over vaktechnische diploma's.
Met een beroepservaring van meer dan 15 jaar bieden wij kwaliteitswerk.Kwaliteit, daar gaan we voor!
Wij zeggen altijd "Tussen goed en goed is een groot verschil". Daar bedoelen we mee dat er een groot verschil is tussen vaklieden in de branche. Wij letten op details en zijn kritisch op het eindresultaat. Dat kost vaak wat meer inspanning en tijd, maar het eindresultaat is er dan ook naar.
Wie zijn we?

In 1991 Startte Arjan met zíjn schilders-vakopleiding. Na 8 jaar praktijkervaring bij een van de bekenste Heerhugowaardse schildersbedrijven is Arjan op 1 januari 2002 gestart met z'n eigen schilder- en wandafwerkingsbedrijf.

Werkzaam in de particuliere sector

Daar zijn we helemaal op ingesteld, werken bij particulieren thuis. Dat is heel wat anders dan schilderen in de nieuwbouw. We houden duidelijk rekening met de wensen en omstandigheden bij onze klanten. We gaan voor schoon werken en voor het maximale resultaat.

Vooraf offerte en advies

Voor een goed advies en een gedetailleerde offerte moet je de situatie ter plekke bekijken. Daarom komen we eerst bij u langs om uw wensen te bespreken. U krijgt een eerlijk advies. Zeker bij buiten-schilderwerk is het belangrijk dat u vooraf een goed beeld krijgt van de staat van het huis.

In de gedetailleerde schriftelijke offerte vindt u alle informatie terug.
In totaal ruim18 jaar ervaring als vakschilder
Het zit in de genen.
In 1875 startte Arjan z'n betover-grootvader in Amsterdam (Lauriersgracht) een behangerij-stoffeerderij "Inrichting voor het compleet meubileeren en stofferen van geheele huizen en villa's". Het bedrijf werd later voortgezet door zijn zoon en daarna overgenomen door een van de personeelsleden. In 1940 stopte het bedrijf. In 1991 Startte Arjan met zíjn schildersvakopleiding.
Startpagina
Schilderen binnen
Schilderen buiten
Behangen
Ruim 20 jaar beroepservaring
Ons motto:
een goede voorbewerking is 90% van het succes
en is essentiëel voor kwaliteitsschilderwerk.

Want het gaat erom dat uw huis weer in een
prima conditie komt.
Arjan
Daan